za osmake

Published: Monday, 02 March 2015

 

 


КОНКУРС - СПИСАК СВИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ШИФРАМА 


КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 


УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА:

 


 


 

  sajt namenjen upisu u srednje škole ( broj poena, lista želja...)  


                                                                                                         zavrsni ispit           


   

РАСПОРЕД ЧАСОВА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

ОД 01.06.2018.ГОД   -  ДО 14.06.2018.ГОД.

Наставни предмет

Петак

1.06.2018.

Понедељак

04.06.2018.

Уторак

05.06.2018.

Среда

06.06.2018.

Четвртак

07.06.2018.

Петак

08.06.2018.

Понедељак

11.06.2018.

Уторак

12.06.2018.

Среда

13.06.2018.

Четвртак

14.06.2018.

Прва смена

Друга смена

Прва смена

Друга смена

Прва смена

Друга смена

Прва смена

Друга смена

Прва смена

Друга смена

Прва смена

Друга смена

Прва смена

Друга смена

Прва смена

Друга смена

Прва смена

Друга смена

Прва смена

Друга смена

Српски језик

Оливера Величковић Лилић

VIII 3,4

 

3.4.

час

4.5.

час

 

 

 

5.6.час

 

1.2.

час

 

3.4.

час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик

Валентина Алексић

VIII 1,2,5

 

4.

час

4.5.

час

 

 

 

4.5.

час

 

3.час

 

4.час

 

 

1.2.

час

 

3.час

 

 

 

 

Математика

Горан Антонијевић

VIII 1,2,3,5

 

1.2. час

 

 

2.3.час

 

3.4. час

 

4.5. час

 

1.2. час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

Саша Миланов

VIII 4

 

1.2. час

2.3. час

 

 

 

1.2. час

 

5.6. час

 

 

 

 

2.3. час

 

 

 

 

 

 

Географија

Нинослав Потић

VIII 1,2,3,4,5

 

 

 

 

 

1.2.час

 

 

 

3.4.

час

 

 

 

 

 

 

1.час

 

 

 

 

 

Историја

Ивана Николић

VIII

1,2,3,4,5

2.час

 

 

 

3.4.час

 

 

 

1.2.

час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологија

Драгана Соколов

VIII 1,2,3,4,5

 

 

6.час

 

5. час

 

 

 

 

 

 

 

 

4.час

 

5.6.час

 

 

 

 

 

Физика

Љубиша Ђорђевић

VIII 1,2,3,4,5

 

 

7.час

 

 

 

 

 

 

 

6.7. час

 

 

 

 

2.час

 

 

 

 

Хемија

Валентина Ненчић

VIII 1,2,3,4,5

 

 

 

 

 

 

5.6. час

 

 

 

 

 

 

 

1.2. час

 

 

2.час

 

 

*У пољу прва друга смена уписати ког часа се одржава припремна настава

- Предмети: Српски језик ; Математика ; Физика ;Хемија ; Биологија ; Историја ; Географија

 

 

- Наставници :Оливера Величковић Лилић,Валентина Алексић,Горан Антонијевић,Саша Миланов,Ивана Николић,Нинослав Потић,Драгана Соколов,Валентина Ненчић,Љубиша Ђорђевић

Важећи распоред смена:

-Петак 1.06-2018.год (друга  смена)

-Понедељак 04.06. до петка 08.06. (прва смена)

-Понедељак 11.06. до четвртка 14.06 (друга смена)

 


РАСПОРЕД ЧАСОВА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА -СУКОВО

ОД 01.06.2018.ГОД   -  ДО 14.06.2018.ГОД.

Наставни предмет

Петак

1.06.2018.

Понедељак

04.06.2018.

Уторак

05.06.2018.

Среда

06.06.2018.

Четвртак

07.06.2018.

Петак

08.06.2018.

Понедељак

11.06.2018.

Уторак

12.06.2018.

Среда

13.06.2018.

Четвртак

14.06.2018.

Прва смена

Друга смена

Прва смена

Друга смена

Прва смена

Друга смена

Прва смена

Друга смена

Прва смена

Друга смена

Прва смена

Друга смена

Прва смена

Друга смена

Прва смена

Друга смена

Прва смена

Друга смена

Прва смена

Друга смена

Српски језик

Марија Тошић

 

 

 

 

1.-2.

час

 

 

 

1.2.4.

час

 

 

 

 

 

1.2.час

 

 

 

1.2.4.

час

 

Математика

Тања Антов

2.3.

час

 

 

 

3.5.

час

 

 

 

3.час

 

2.3.час

 

 

 

3.5.

час

 

 

 

3.

час

 

Географија

Владица Костић

 

 

6.час

 

 

 

0.4.час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4.час

 

 

 

Историја

Ивана Николић

 

 

 

4.5.час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.6.

час

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологија

Ивана Маринковић

 

0.5.6.

час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика

Сузана Николов

 

 

 

 

 

 

2.3.5.

час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

час

 

 

 

Хемија

Неница Тошић

 

 

 

0.1.2.

час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

час

 

 

 

 

 

 

 

*У пољу прва друга смена уписати ког часа се одржава припремна настава

- Предмети: Српски језик ; Математика ; Физика ;Хемија ; Биологија ; Историја ; Географија

-

 

 

- Наставници : Марија Тошић,Татјана Антов,Ивана Маринковић,Владица Костић,Ивана Николић , Сузана Николов,Неница Тошић.