„Методе одвајања састојака смеше“

Published: Wednesday, 16 October 2019

У оквиру семинара „Школе за 21. век“, наставница хемије Снежана Панчић је на часу обраде новог градива „Методе одвајања састојака смеше“, применила методу

„Шест шешира“.Ученици су овом методом разматрали могућности раздвајања  састојака смеша које су добили.Подељени у четири групе, свако је добио шеширић који је означавао на који начин да размишља да би дошао до решења.Деца су применила сва своја претходна  искуства, постављала интересантна, отворена питања везана за свој задатак. На крају су сви дошли до закључка и начина како применити одговарајући физички поступак за одвајање чистих супстанци из смеше. У оквиру додатне активности наставница је пустила филм о методама раздвајања смеше: дестиловање, филтрација, сублимација, одвајање гвожђа магнетом.

Час је био интересантан а циљеви и исходи часа постигнути.