Седми отворени час

Published: Wednesday, 12 June 2019

Седми отворени час је одржала 11.06.2019.год. Душица Раденковић, професор разредне наставе у свом одељењу 4-4, наставна јединица „Реченице, врсте речи и служба речи у реченици“. Ученици су били подељени у 4 група од по 6 ученика и радили неке задатке појединачно у оквиру групе а већину задатака групно. Ученици су најпре говорили о комуникацији, гласовима, словима да би дошли до врсте и функције речи у реченицама.Први задатак је био да ученици по азбучном редоследу поређају именице, придеве ,глаголе у овој вежби је учитељица применила знање  са студијског путовања у ОШ „Алекса Дејовић“ у Севојну. Затим су ученици смишљали примере за просто проширене реченице, писали сложене реченице са атрибутима, прилозима за начин место и време. Ученици су показали да одлично познају материју и да им се допала тематика и начин рада на часу.