Угледни час - Маријана Панов

Published: Thursday, 22 November 2018

Дана 29. 10. 2018. године наставница српског језика Маријана Панов одржала је угледни час у одељењу 8/2. Тема угледног часа је била обрада одломка из „Горског вијенца“ Петра Петовића Његоша. Одломак је  обрађен на традиционално-савремен начин коришћењем савремених технологија и добро вођеним разговором са ученицима. Час је био веома

посећен од стране колега.