"Туристички водич кроз Пирот"

Published: Tuesday, 12 December 2017

 У понедељак 11.12.2017.год. у 13 сати у ОШ "8.СЕПТЕМБАР" у Пироту је у оквиру стручног усвршавња приказан стручни рад - карта "Туристички водич кроз Пирот".

Карта је помоћно дидактичко средство, које можемо користити у настави за тему "завичај".

Карта је штампана у 300 примерака, у обостраном колору у формату А4.

За графички дизајн је коришћен програм: Inkscape.

 

Аутор карте "Туристички водич кроз Пирот" је

Драган Николић, дипл. географ.

Коаутори на карти из ОШ "8.септембар" су тринаест колегиница и колега:

Оливера Величковић-Лилић проф., Мирољуб Лилић проф, Драгана Соколов проф, Љубиша Ђорђевић проф, Никица Павловић проф, Нинослав Потић проф, Владица Костић проф, Ивана Николић, проф, Тамара Стефановић проф, Маријана Панов, проф,  Сања Ставрић проф, Мима Цолић проф, Данијела Ристић проф,

Коаутор карте из ОШ"Душан Радовић" је колегиница Валентина Јанковић,

Коаутори карте из ОШ"Вук Караџић" су колегинице: Миљана Јеленковић проф, и Наташа Николић проф.

Коаутори карте из  Економске школе Пирот су колегинице: Људмила Јовановић проф, и Снажана Стефановић проф.

 

На првој страни је карта града Пирота, а на другој страни је карта општине Пирот, са QR-кодовима који уз коришћење андроид апликације QR кода након скенирања мобилним телефонима, "воде" заинтересоване на изабране сајтове на којима могу да добију информације из области: туризма, угоститељства, културе, образовања и друге сервисне информације

 

Присутне колегинице и колеге су добити по један примерак карте.