Презентација резултата АНКЕТЕ

Published: Monday, 12 June 2017

 

6. Остваривање активности у установи које доприносе унапређењу и афирмацији образовно васпитног процеса

Презентација резултата

АНКЕТЕ

ученика  V-1,2,3,4  и VIII-1,2.

Датум  реализације:

ЧЕТВРТАК,  08.06.2017.год.

Место реализације:

Библиотека школе

Време  реализације:

13,00h

Руководилац  ауторског 

истраживања (20)

 

ДРАГАН  НИКОЛИЋ

Учесник у истраживању (10)

АЛЕКСАНДАР  ЂОРЂЕВИЋ

ДУЊА  ИГЊАТОВИЋ

5. Публиковање и приказ сопствених стручних радова, ауторства и коауторства књиге, приручника, наставних средстава, метода и техника

Најава, радионица

Датум  реализације:

ЧЕТВРТАК,  08.06.2017.год.

Место реализације:

Библиотека школе

Време  реализације:

13,20h

Аутор/коаутор књиге, приручника, наставног средства (20)

ДРАГАН  НИКОЛИЋ

Аутор/коаутор књиге, приручника, наставног средства (20)

... (договор) ...