угледни час из математике

Published: Monday, 28 March 2016

Учитељица Слободанка Ћирић је одржала угледни час из математике  уз асистенцију  учитељице Лидије Јанковић ,у свом одељeњу  25.3.2016.године . На часу утврђивања  ученици су

увежбавали и примењивали  своја знања о операцијама множења,сабирања, одузимања и њиховом редоследу извођења.

Кроз рад у групама децу је учитељица асоцијацијом увела у наставну јединицу и истакла циљ часа. Са видео бима деца су добијала  задатке и повратне информације.Свака група је за тачно решен задатак добила цветић и листић. У завршном делу часа уз музику ,,Air“ Јохана Себастијана Баха ученици су од добијених цветића и листића правили слике ,које су изложили и на основу тога је  процењена успешност рада групе. На самом крају часа су ученици смајлићима и тужнићима  на симболичан  начин  показали  колико су задовољни својим ангажовањем и успехом  на  часу.

Присутне колегинице и колеге су са уживањем пропратиле овај угледни час.

boba
boba
boba
boba
boba
boba
boba
boba
boba
boba