Ugledni čas iz Informatike i računarstva

Published: Tuesday, 22 December 2015
Ugledni čas iz Informatike i računarstva održan je 10.12.2015. Nastavna jedinica je bila "Rad sa tabelama u Word-u".
Čas je održala nastavnica Olivera Veselinović , asistent je bio nastavnik Miloš Đorđević.
oliverai
oliverai
oliverai
oliverai
oliverai
oliverai
oliverai
oliverai
oliverai
oliverai