Radica Zivkovic

Published: Thursday, 02 July 2015

Дана, 10.06.2105.године учитељица Радица Живковић одржала је угледни час из српског језика.Наставна јединица била је „ Реченице по значењу“.Асистент је Слађана Станчић.

 

            Кроз различите облике рада и  наставне методе  утврђено је  стечено знање о гласовима, словима, речима и реченицама по значењу.

            Кроз разноврсне активности на часу ученици су уочавали везе, развијали мишљење и радили у пару. Такмичили су се у састављању што више речи од датих слова, а затим у састављању реченица од тих речи.

            У завршном делу часа ученици су решавали укрштеницу.

Сви циљеви и задаци часа су успешно реализовани.