Ugledni cas Vasil Tosev

Published: Tuesday, 30 June 2015

 

Дана 27.5.2015.год. са почетком у 12,45мин.у просторијама школе у Пољској Ржани, одржан је  угледни час из математике у трећем разреду. Васил Тошев

је одржао угледну час (утврђивање) ,наставне јединице Обим троугла.Асистент  на часу је била  Данијела Јовановић.

Угледном часу присуствовало је 17 учитеља и наставника .

Захваљујући већ стеченом знању о врсти троуглова и односу њихових страница, ученици су са лакоћом откривали начин израчунавања обима свих троуглова. Уз помоћ образаца за израчунавање обима троугла  ученици су успешно савладали наставну јединицу. У завршном делу часа ученици су са лакоћом решавали задатке на табли.