Daniela Nikolic

Published: Saturday, 02 May 2015

У среду 25.02.2015. је одржан угледни час у оделењу III-4 .

Учитељица Даниела Николић је уз асистенцију Милице Васов,  на часу утврђивања из српског језика (књижевност) , на занимљив начин ученике провела кроз текст „Заљубљене ципеле“, Пјера Грипарија. Игра асоцијације  на самом почетку часа је увела ученике у циљ часа. Током часа су ученици читањем текста поделили текст на тематске целине , а насликаним сликама употпунили визуелно доживљај текста.У другом делу часа , путем наставних листића проверено разумевање текста . При  крају часа ученици су могли да осмисле дијалог и покажу своју креативност. Наставно особље  је с пажњом и уживањем пропратило овај час .

Daniela Nikolic
Daniela Nikolic
Daniela Nikolic
Daniela Nikolic
Daniela Nikolic
Daniela Nikolic
Daniela Nikolic
Daniela Nikolic