Ugledni čas

Published: Tuesday, 24 February 2015

Угледни час из природе и друштва у одељењу  IV 4, одржан је 10.02.2015.год.Реализатор часа је Душица Раденковић , а асистент Злата Димитров

. Кроз различите облике и коришћење различитих метода рада,обновљено је и утврђено знање деце о изворима енергије и рационалном коришћењу енергије.Групни рад је мотивисао сву децу,која су веома активно учествовала у раду и кроз кретивна решења су показали, како треба штедети енергију.Угледном часу је присуствовао велики број учитељa, колега старијих разреда и управа школе.

Часом су остварени сви постављени циљеви,а присутно наставно особље је имало прилике да добије нове идеје у реализацији наставе.

Dusica
Dusica
Dusica
Dusica
Dusica
Dusica
Dusica
Dusica
Dusica
Dusica