"Настанак музике и њена улога у праисторији“

Published: Friday, 10 January 2020

Виолета Ћирић је у уторак 19.11.2019.године у просторијама библиотеке  одржала угледни час музичке културе кроз наставну јединицу "Настанак музике и њена улога у праисторији“, обрада песме по нотном тексту  "Додола". Ученици су проширили своја знања и упознали се са животом и радом човека из овог периода, музиком и њеном улогом  кроз кратке документарне и анимиране  примере. У складу са темом, обрађена је песма "Додола", чији се

Read more: "Настанак музике и њена улога у праисторији“

Покажи шта знаш

Published: Monday, 09 December 2019

У нашој школи је у четвртак одржан угледни час из српског језика. Час је држала учитељица Душица Раденковић уз асистенцију наставнице енглеског језика Сташе Пешић Миланов, у одељењу првог 4. Тема часа била је

Read more: Покажи шта знаш

,,Старина Новак и кнез Богосав''

Published: Friday, 18 October 2019

   У среду, 16.10.2019.године наставница српског језика и књижевности, Марија Тошић, одржала је угледни час у одељењу 7/5. Њен асистент је била наставница српског језика и књижевности, Марија Мадић Илић. На часу је

Read more: ,,Старина Новак и кнез Богосав''

„Кошарка, леви и десни двокорак“

Published: Sunday, 08 December 2019

Угледни час из физичког и здравственог васпитања одржан је у понедељак, 2.12.2019.године. Наставник Срђан Јовановић и асистенткиња, наставница Душанка Ђорђевић реализовали су час  „Кошарка, леви и десни двокорак“  -  утврђивање, у одељењу VI – 4.

Ученицима је час био јако занимљив , увежбали  су кошаркашки двокорак,  а затим је свако добио оцену уз јасно образложење.

Read more: „Кошарка, леви и десни двокорак“

“ No impact family”

Published: Friday, 18 October 2019

Дана 17.10.2019.године одржан је угледни час из енглеског језика у кабинету за страни језик са темом “ No impact family” (породица која не загађује животну средину) уз коришћење техника критичког мишљења. Ученици одељења VII4, заједно са наставницама енглеског језика, Невеном Живић Минчић, Сташом Пешић Миланов и приправницон Бојаном Вучић, имали су прилике да

Read more: “ No impact family”

Огледни час „Свитац тражи пријатеља“

Published: Sunday, 01 December 2019

Учитељица Данијела Ристић је у одељењу V 4 одржала огледни час из српског језика. Користећи методу „Шест шешира“ на веома занимљив  и  креативан начин обрадила је текст „Свитац тражи пријатеља“ Су Ју Ђина.

Радећи у групама ученици су анализирали текст, извештавали, писали поруке свитцу.Час су на крају ученици оценили смајлићима.

Асистент је била учитељица Мима Цолић.

Велики број присутних наставника са часа је изашао богатији за ново искуство.

Read more: Огледни час „Свитац тражи пријатеља“

„Методе одвајања састојака смеше“

Published: Wednesday, 16 October 2019

У оквиру семинара „Школе за 21. век“, наставница хемије Снежана Панчић је на часу обраде новог градива „Методе одвајања састојака смеше“, применила методу

Read more: „Методе одвајања састојака смеше“

«Писма из Италије»

Published: Monday, 04 November 2019

У среду, 30.10.2019. године одржан је угледни час српског језика у одељењу VIII 4. Тема часа су била «Писма из Италије» Љубомира Ненадовића, а на занимљиво путовање кроз Италију, ученике и све присутне су водили , поред наставнице Оливере Величковић Лилић и ученици Дина Манић, Јана Ћирић, Петар Павловић, Сара Здравков, Сара Велков, Живан Цолић, Даница Влатковић, Јулија Анђелков и Ива Цветковић.О Љубомиру Ненадовићу је говорила Јована Игњатовић, а о Његошу Мелиса Усковић. Асистент на часу је била наставница Маријана Панов.

            Кроз занимљиве презентације ученици су

Read more: «Писма из Италије»

Седми отворени час

Published: Wednesday, 12 June 2019

Седми отворени час је одржала 11.06.2019.год. Душица Раденковић, професор разредне наставе у свом одељењу 4-4, наставна јединица „Реченице, врсте речи и служба речи у реченици“. Ученици су били подељени у 4 група од по 6 ученика и радили неке задатке појединачно у оквиру групе а већину задатака групно. Ученици су најпре говорили о комуникацији, гласовима, словима да би дошли до врсте и функције речи у реченицама.Први задатак је био да ученици по азбучном редоследу поређају именице, придеве ,глаголе у овој вежби је учитељица применила знање  са студијског путовања у ОШ „Алекса Дејовић“ у Севојну. Затим су ученици смишљали примере за просто проширене реченице, писали сложене реченице са атрибутима, прилозима за начин место и време. Ученици су показали да одлично познају материју и да им се допала тематика и начин рада на часу.

Read more: Седми отворени час

„Вук и јагње“

Published: Friday, 25 October 2019

У оквиру пројекта „Школе за 21.век“ и наставе која подстиче критичко мишљење и решавање проблема,дана 23.10.2019.год. у одељењу ¾ одржан је угледни час из српског језика.Кроз обраду народне басне „Вук и јагње“,учитељица Боркица Јовановић Ђорђевић заједно са учитељицом Миљаном Минчић покушала је да

Read more: „Вук и јагње“