трећи разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

Разред и одељење: III – 1, 2, 3, 4

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмене вежбе

29.03./

Контролне вежбе

14.05./29.05./

Писмени задатак

20.3./20.05./

Математика

 

Писмене вежбе

8.03./ 8.04./ 17.04./17.05./

Контролна вежба

19.03./ 3.06./

Природа и друштво

Писмене вежбе

27.03./ 22.04./ 29.05./

Контролне вежбе

10.06

Енглески језик

Писмена вежба

11.03./22.04./3.06./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                  III – Суково

                              

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмене вежбе

29.03. /

Писмени задатак

20.03. / 20.05. /

 

Контролна вежба

14.05. / 29.05. /

Математика

Писмена вежба

08.03. / 08.04. / 17.04. / 17.05./

Контолна вежба

19.03. /03.06

Природа и друштво

Писмена вежба

27.03. / 22.04. / 27.05./ 10.06.

Енглески језик

Тест

 

Писмена вежба

04.04. / 24.05. /

 

 

Разред и одељење:                         III – Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмене вежбе

29.03./

Контролне вежбе

14.05./ 29.05. /

Писмени задатак

20.3./ 20.05. /

Математика

Писмене  вежбе

8.3/ 8.4./ 17.4. /17.5./

Контролне  вежбе

19.3./ 3.6./

Природа и друштво

Писмене вежбе

25.03./  23.04./  30.05./ 11.04 (кв)

Енглески језик     

Писмена вежба

1.4./ 22.05./