трећи разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

 

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 

Разред и одељење: III – 1, 2, 3, 4

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмене вежбе

 

Контролне вежбе

05.09./ 20.09./ 30.09. / 30.10. / 19.11./ 25.11./ 10.12. / 23.12. /  24.01.

Писмени задатак

 

Математика

 

Писмене вежбе

 

Контролна вежба

04.09./ 23.09./ 07.10. / 02.12./ 17.12. / 29.01.

Природа и друштво

Писмене вежбе

 

Контролне вежбе

23/24.10 / 25.12. / 22/23.01./

Енглески језик

Контролне вежбе

10.10./ 14.11. / 19.12. /

 

 

 

Разред и одељење:                  III – Суково

                              

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмене вежбе

05.09.(ит) / 20.09. / 19.11. /25.11. /10.12./ 23.12. / 24.01.

Контролне вежбе

30.09. / 30.10./

Математика

Писмена вежба

04.09.(ит) / 23.09. /  07.10./ 02.12. / 17.12. /

Контолна вежба

29.01.

Природа и друштво

Писмена вежба

24.10./ 26.12./ 23.01.

Енглески језик

Тест

23.10 (т) / 12.12.(т)

 

Разред и одељење:                         III – Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмене вежбе

19.11./ 25.11./  10.12./

Контролне вежбе

05.09.(ит) / 20.09. /30.09. /30.10. / 23.12./24.01./

Писмени задатак

 

Математика

Писмене  вежбе

 

Контролне  вежбе

04.09.(ит) / 23.09. / 07.10. / 02.12 / 17.12. / 29.01./

Природа и друштво

Контролне  вежбе

23/24.10./ 25.12. / 22/23.01./

Енглески језик     

Писмена вежба

25.10./ 13.12. /

 

 

 

 

                                         Директорка школе

           Пирот,                           Олгица Најдановић,дипл.психолог

           20.09.2019.                     _________________________                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред и одељење:                         III – Држина

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмене вежбе

05.09.(т) / 20.09. /30.09. / 30.10. /  19.11. (д) / 25.11./ 10.12. /23.12./ 24.01. /

Контролне вежбе

 

Писмени задатак

 

Математика

Писмене  вежбе

04.09.(т) / 23.09. / 07.10. / 02.12. / 17.12. / 29.01./

Контролне  вежбе

 

Природа и друштво

Писмене вежбе

24.10. / 26.12. / 23.01./

Енглески језик     

Писмена вежба

21.10. /16.12. /

Разред и одељење:                         III – Петровац

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмене вежбе

05.09./ 20.09./ 30.09. /30.10. /  19.11./ 25.11. /10.12. /23.12. / 24.01./

Контролне вежбе

 

Писмени задатак

 

Математика

Писмене  вежбе

04.09. /23.09. / 07.10.02.12. / 17.12. /29.01. /

Контролне  вежбе

 

Природа и друштво

Писмене вежбе

23.10./ 25.12./ 22.01. /

Енглески језик     

Писмена вежба

24.10. / 19.12. /