пети разред

Published: Friday, 16 March 2012

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 

Разред и одељење:                           V – 1

         Врста                         

         провере   

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

09.10

13.09. (т),14.10

20.12.

18.11./ 09.12 /24.01.(т)

Енглески језик

 

15.10

13.12

 

Математика

7.11.

07.10.

16.01.

5.12.

Биологија

 

29.10.

 

24.12.

Француски језик

 

25.10.

 

15.01.

Географија

 

 

 

 

Разред и одељење:                            V – 2

               Врста                         

               провере   

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

10.10.

13.09.(т)

10.12.

18.11. / 28.01.(т)

Енглески језик

 

14.10.

16.12.

 

Математика

08.11.

08.10.

16.01.

5.12.

Биологија

 

28.10.

 

23.12.

Француски језик

 

23.10.

 

20.01.

Географија

 

 

 

 

Разред и одељење:                  V – 3

         Врста                       

       провере     

     

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

15.10.

13.09.(т) / 29.10.

24.12.

26.11. / 14.01

Енглески језик

 

17.10.

12.12.

12.11. / 21.01.(т)

Математика

07.11.

07.10

09.01.

4.12.

Биологија

 

30.10.

 

25.12.

Француски језик

 

23.10.

 

20.01.

Географија

 

 

 

 

ТИТ

 

 

 

 

Разред и одељење:                           V – 4

           Врста                         

        провере    

              

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

15.10. /29.10.

13.09.(т)

24.12.

26.11. / 14.01.

Енглески језик

 

16.10.

13.12.

 

Математика

08.11.

07.10.

16.01.

06.12.

Биологија

 

30.10.

 

25.12.

Француски језик

 

24.10.

 

20.01.

Географија

 

 

 

 

ТИТ

 

 

 

 

Разред и одељење:                          V – 5

                 Врста 

                 провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

10.10.

13.09.(т)

10.12.

18.11. / 28.01. (т)

Енглески језик

 

15.10.

12.12.

 

Математика

08.11.

07.10.

16.01.

06.12.

Биологија

 

29.10.

 

24.12.

Француски језик

 

24.10.

 

20.01.

Географија

 

 

 

 

ТИТ

 

 

 

 

Разред и одељење:                              V – 6  (Суково)

             Врста                        

          провере    

 

                    

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

09.10.

25.09.(ит)

13.11.

18.11. /11.12. / 29.01.

Енглески језик

 

16.10.

12.12.

 

Географија

 

 

 

 

Математика

01.11.

27.09.

24.12.

15.01.

Биологија

 

 

 

 

Француски језик

 

25.10.

 

17.01.