пети разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

Разред и одељење:                           V – 1

         Врста                         

         провере   

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

18.03.

03.04.

13.05.

15.04. /22.05./ 05.06.

Енглески језик

 

09.04.

14.05.

 

Математика

01.04.

17.04.

27.05.

10.05.

Биологија

 

26.03.

 

23.05.

Француски језик

 

25.03.

08.05.

 

Географија

 

 

 

 

Разред и одељење:                            V – 2

               Врста                         

               провере   

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

19.03.

02.04.

20.05.

29.05.

Енглески језик

 

09.04.

14.05.

 

Математика

01.04.

13.05.

27.05.

17.04.

Биологија

 

26.03.

 

23.05.

Француски језик

 

28.03.

09.05.

 

Географија

 

 

 

 

Разред и одељење:                  V – 3

         Врста                       

       провере     

     

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

20.03.

03.04.

20.05.

29.05.

Енглески језик

 

09.04.

14.05.

 

Математика

01.04.

17.04.

27.05.

10.05.

Биологија

 

25.03.

 

23.05.

Француски језик

 

29.03.

08.05.

 

Географија

 

 

 

 

ТИТ

 

 

 

 

Разред и одељење:                           V – 4

           Врста                         

        провере    

              

 

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

20.03.

03.04.

20.05.

29.05.

Енглески језик

 

12.03.

24.05.

09.04./11.06.

Математика

01.04.

05.03.

28.05.

18.04.

Биологија

 

26.03.

 

16.05.

Француски језик

 

27.03.

08.05.

 

Географија

 

 

 

 

ТИТ

 

 

 

 

Разред и одељење:                          V – 5

                 Врста 

                 провере

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

19.03.

02.04.

20.05.

29.05.

Енглески језик

 

10.04.

22.05.

 

Математика

01.04.

17.04.

27.05.

13.05.

Биологија

 

26.03.

 

16.05.

Француски језик

 

28.03.

09.05.

 

Географија

 

 

 

 

ТИТ

 

 

 

 

Разред и одељење:                              V – 6  (Суково)

             Врста                        

          провере    

 

                    

Предмет

Писмени задатак

Контролна вежба

Писмени задатак

Контролнa вежба

Српски језик

18.03.

04.04./16.04.

17.05.

03.06./10.06.

Енглески језик

 

11.04.

23.05.

 

Географија

 

 

 

 

Математика

02.04.

21.03.

07.06.

24.05.

Биологија

 

 

 

 

Француски језик

 

28.03.

09.05.