други разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

 

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

Разред и одељење:         II - 1, 2, 3, 4

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

10.05./

Контролни задатак

18.03./ 29.03./ 05.04./ 22.05./3.06.

Математика

 

 

Писмена вежба

17.05./

Контролна вежба

 

28.02./ 1.04./ 12.04./  07.05./ 27.05./ 10.06./

Свет око нас

Писмена вежба

4.03./  17.04./ 20.05./

Контролна вежба

 

27.03./ 5.06./

Енглески језик

Контролна вежба

 

11.04./ 16.05./ 18.05./

 

Разред и одељење:         II – Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

 

 

Писмена вежба

10.05./

Контролни задатак

18.03./ 29.03./ 05.04./ 22.05./3.06.

Математика

 

 

Писмена вежба

17.05./

Контролна вежба

 

28.02./ 1.04./ 12.04./  07.05./ 27.05./ 10.06./

Свет око нас

Писмена вежба

4.03./  17.04./ 20.05./

Контролна вежба

 

27.03./ 5.06./

Енглески језик

Контролна вежба

 

30.03./ 29.05./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Разред и одељење:           II –  Држина

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

10.05./

Контролна вежба

18.03(Д)/ 25.03./  8.04./ 22.05./3.06./

Математика

Писмена вежба

17.05./

Контролна вежба

 

8.03./ 26.03./ 12.04./  7.05./  28.05./

Свет око нас

Писмена вежба

 

7.03./18.04./ 21.05./ 11.06./

 

Контролна вежба

 

2.04./ 6.06./

Енглески језик

Контролна вежба

1.04./ 27.05./

 

Разред и одељење:                      II - одељење -Суково

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Tест

 

Контролна вежба

 

12.03. / 18.03. / 22.03. / 04.04. / 21.05./ 06.06.

Контролни диктат

 

Писмени вежба

13.05.

Математика

Контролна вежба

07.03. / 29.03. / 12.04. /08.05./ 27.05. / 11.06.

Писмена вежба

17.05.

Свет око нас

Писмена вежба

04.03. /17.04./

Контролна вежба

27.03. / 20.05. /05.06

Енглески језик

Контролна вежба

05.04. /31.05. /