други разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

 

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 

Разред и одељење:         II - 1, 2, 3, 4, 5

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Писмена вежба

03.10./

Контролни задатак

17.10./ 13.11./23.12./

Математика

 

 

Писмена вежба

09.09.(ит) / 25.09(3-5) /24.09.(1,2) /11.10. / 25.10(1,2,5)/ 24.10.(3,4) / 01.11./ 26.11. /20.12. / 28.01. /

Контролна вежба

 

 

Свет око нас

Писмена вежба

02.09. (ит) / 10.10. / 09.12. / 16.01./

Контролна вежба

 

 

Енглески језик

Контролна вежба

 

25.09.(1,2) / 27.09.(3,4) / 23.10.(1,2) /24.10.(5) / 25.10.(3,4)/ 27.11.(1-4) / 18.12.(1-4) /19.12. (5) /22.01.(1-4)

 

Разред и одељење:         II – Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

 

 

Писмена вежба

06.09. (ит) / 03.10. / 17.10. / 13.11. / 13.12./ 23.12./

Контролни задатак

 

Математика

 

 

Писмена вежба

09.09.(ит) / 25.09. / 25.10. / 03.11./ 26.11./ 24.12./  24.01.

Контролна вежба

 

 

Свет око нас

Писмена вежба

02.09.(ит) / 09.10. / 15.01.

Контролна вежба

 

 

Енглески језик

Писмена вежба

29.10. / 17.12. /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Разред и одељење:                      II - одељење -Суково

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Tест

 

Контролна вежба

 

13.11. /

Контролни диктат

 

Писмени вежба

03.10. / 17.10. /  23.12. /

Математика

Контролна вежба

20.12. /28.01. /

Писмена вежба

09.09. (ит) / 25.09. / 11.10. /  25.10. / 01.11. / 26.11.

Свет око нас

Писмена вежба

02.09. (ит) / 10.10. / 09.12. / 16.01.

Контролна вежба

 

Енглески језик

Контролна вежба

30.10..(т) /   18.12.(т)

 

 

 

 

 

 

                                                          Директорка школе

          Пирот,                          Олгица Најдановић,дипл.психолог

           20.09.2019.                     _________________________