четврти разред

Published: Friday, 16 March 2012

 

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ И ЗАДАТАКА

Разред и одељење:   IV – 1, 2, 3, 4 ,5  Пољска Ржана

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

 

 

 

Писмена вежба

27.03./ 8.04./ 24.04./31.05./ 10.06./

Контролна вежба

5.06.(Д)/

Писмени задатак

14.05/

Математика

Иницијални тест

 

Писмена вежба

18.03./ 19.04./ 10.05./ 30.05./

Контролна вежба

 

Писмени задатак

29.03./ 17.05/

Природа и друштво

Писмена вежба

11.04./ 11.06./

Енглески језик IV1,2,3,4 ,5

Писнена вежба

 

11.03/ 1.04./ 6.06./

Енглески језик ПР

Писмена вежба

20.03./ 13.05./

ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ  ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

Разред и одељење:                       IV - одељење - Држина

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

 

Писмена вежба

27.03./ 24.04./ 31.05./ 10.06./

Писмени задатак

08.04./ 14.05

Диктат

5.06./

Математика

Контролна вежба

 

Писмена вежба

19.03./ 19.04./ 10.05./ 30.05./

Писмени задатак

29.03./ 20.05./

Природа и друштво

Писмена вежба

11.04./ 11.06./

Енглески језик

Писмена вежба

18.03./ 13.05./

 

Разред и одељење:                                 IV - Суково

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

05.06. /10.06.

Писмена вежба

28.03. / 24.04. / 31.05.

Писмени задатак

08.04. / 14.05. /

 

 

Математика

Тест

 

Писмена вежба

18.03. / 19.04. / 10.05. / 30.05.

Писмени задатак

29.03. / 17.05. /

 

 

Природа и друштво

Писмена вежба

 

Контолна вежба

11.04. /11.06.

Енглески језик

Тест

22.03. / 23.05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред и одељење: IV –Срећковац,Чиниглавци

Предмет

Врста провере

Датум

Српски језик

Контролна вежба

5.06.(Д)/

Писмена вежба

./ 8.04./ 24.04./31.05./ 10.06./

Писмени задатак

14.05/

Математика

Тест

 

Писмена вежба

18.03./ 19.04./ 10.05./ 30.05./

Писмени задатак

29.03./ 17.05/

Природа и друштво

Писмена вежба

11.04./ 11.06./

Енглески језик

Писмена вежба

 

 

26.03./21.05.