Упис деце у први разред

Published: Wednesday, 25 March 2020

                                      Поштовани родитељи,           

Обавештење за родитеље будућих првака.

Молимо родитеље будућих првака да се информишу о допису који је стигао од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја на следећем линку:

http://www.mpn.gov.rs/od-1-aprila-mogucnost-iskazivanja-interesovanja-za-upis-dece-u-osnovnu-skolu-i-elektronskim-putem/

Допис се односи на упис будућих првака.

НАПОМЕНА:

ОШ „8.септембар“ Пирот ће и даље вршити упис будућих првака  на раније наведени начин:

Пријавом на мејл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Родитељи који нису у могућности да потребне податке доставе електронским путем, то могу да ураде и телефоном у периоду понедељак – петак од 09 часова до 14 часова . Бројеви телефона: педагог школе 064 11 37 451; психолог школе 062 88 46 424 .

Законом о основама система образовања и васпитања одређено је да се упис деце у први разред основне школе  врши од 1.априла до краја маја .

У први разред школске 2020/2021.год. уписују се деца која су рођена у периоду од 01.03.2013.год. до 28.02.2014.год. 

Упис деце у први разред ОШ „8.септембар“ за школску 2020/21. годину  могуће је извршити електронским путем, слањем  података на мејл адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

На мејл или приликом позива на телефон потребно је доставити следеће податке :

 

 1.Име и презиме детета , датум рођења , адреса становања, ЈМБГ детета, ЈМБГ једног од родитеља ( или старатеља )

 

  1. Презиме и име мајке, контакт телефон, ниво стручне спреме, ради/ не ради;

 

  1. Презиме и име оца, контакт телефон, ниво стручне спреме, ради/ не ради;

 

 4.Да ли желите да дете похађа продужени боравак у школи;

 

 5.Да ли користите новчану социјалну помоћ / дечији додатак; 

Потребна документација за упис може се доставити тек када се за то стекну услови. 

Родитељи који нису у могућности да потребне податке доставе електронским путем, то могу да ураде  и телефоном  у периоду понедељак – петак од 09 часова до 14 часова . Бројеви телефона: педагог школе 064 11 37 451 ; психолог школе  062 88 46 424 . 

 Термини за тестирање будућих првака  биће накнадно објављени.

 

У Пироту,                                                                                          Стручни сарадници

24.03.2020.год.