operativni nedeljni plan

Published: Wednesday, 18 March 2020

Предметни наставник шаље руководиоцу актива, а руководилац актива шаље школи.