Дигитална учионица

Published: Monday, 02 September 2019

У оквиру пројекта"Дигитална учионица-дигитално компетентан наставник“ одржана је дводневна обука учитеља и наставника наше школе .
Циљ обуке је да се припреме учитељи и наставници за коришћење дигиталних уџбеника.
Интернет у свакој учионици, савремени уџбеници, нова опрема ће омогућити извођење квалитетније наставе.