Oбуka о писању предлога пројеката

Published: Monday, 15 April 2019

Наставници и учитељи наше школе, Нела Јовановић, Наташа Петровић, Драган Николић, Боркица Јовановић Ђорђевић и Злата Димитров присуствовали су обуци о писању предлога пројеката за школе које су учествовале у обуци о изазовима интеркултуралног учења и наставе, која је одржана у недељу, 14.04.2019. у ОШ "Вук Караџић". На обуци смо се упознали са корацима у планирању предлога пројекта, проблемима са којима се срећемо приликом писања пројекта, ресурсима и буџету, праћењу и оцењивању пројекта, коментарисали "Дрво проблема" и "Дрво решења". Стечена знања ће бити примењена у даљем раду на предстојећим пројектима.