ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Published: Friday, 12 April 2019

У петак 12.04.2019.год. ученици осмог разреда радиће тест из математике од  12:00 часова до 14:00 часова.Израда теста траје 120 минута. Из тог разлога биће скраћени часови на 30 минута у обе смене.Након завршетка теста ученици ће попуњавати анонимни упитник.

Друга смена ће почети у

14:15 h.У суботу , 13.04.2019.год. ученици осмог разреда радиће тест из српског језика ( од 09:00 часова до 11:00 часова), и комбиновани тест (од 11:30 часова до 13.30 часова). 

Ученици који полажу тест седе по азбучном реду, на месту са редним бројем који одговара редном броју са збирног списка ученика.Збирни списак ученика је истакнут на огласној табли школе.

 Ученици од прибора треба да понесу графитну оловку, хемијску оловку и гумицу, троугао , лењир и шестар, од личних ствари могу понети воду или освежавајући напитак , а све остале ствари се одлажу на посебном месту током тестирања. 

Ученик који полаже пробни завршни испит мора код себе да има оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом.