„Музика је лек за душу“

Published: Monday, 08 April 2019

Шести отворени час у оквиру пројекта „Музика је лек за душу“ је одржан у одељењу III-4 учитељице Даниеле Николић. Час је почео решавањем укрштенице која нас је водила до теме часа. Ученици су на занимљив начин учили о употреби глагола. На видео биму су биле реченице где су они уочавали глаголе и одређивали који глаголи означавају радњу, стање, збивање. Иако примери нису били лаки ученици су успешно решавали задатке. Били су доста активни и ангажовани, ученици који наставу прате по измењеном програму такође су излазили испред табле и решавали примере.По њиховим осмесима и активности закључујемо да је био веома успешан час.