једнодневни семинар

Published: Monday, 18 March 2019

У складу са нашим професионалним потребама да се перманентно стручно усавршавамо, у недељу 17.03.2019.год. са почетком од 10 часова у ОШ „8.септембар“ одржано је 4  акредитованих једнодневних семинара:

  1. Кроз експеримент до знања
  2. Стратегија математичких задатака
  3. Предузетништво у настави
  4. Примена дигиталних уџбеника и апликативних програма у процесу ликовног васпитања и образовања деце и младих- Дидактичко-методички и технолошки аспекти

Семинари су у организацији  Учитељског друштва Ниш,

Klett друштва за развој образовања и Удружења за промоцију, усавршавање и развој образовања „Нови Логос”

присуствовало је 95 наставника, чији су утисци да су семинари били креативни, иновативни и да су научили које би вештине требало развијати код ученика како би се што лакше прилагођавали променама које технолошка револуција носи са собом.