*УПИС У ПРВИ РАЗРЕД*

Published: Thursday, 14 March 2019

 

- Упис деце у први разред почиње 01.04.2019. године.

- У први разред основне школе уписују се деца рођена од 01.03.2012. до 28.02.2013.године

- У први разред могу се уписати и деца рођена до 31.08.2013. године након

   провере психолошке зрелости за полазак у школу, код школског психолога. 

  Потребна документација :

  • Извод из матичне књиге рођених*
  • Лекарска потврда
  • Уверење о завршеном припремном предшколском програму
  • Заказивање уписа и тестирања деце лично или на телефон 010/ 345 – 211

*Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће обезбедити нови софтвер који ће се користити за упис у први разред свих основних школа у Републици Србији.

Министарство ће путем наведеног софтвера, у сарaдњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Министарством унутрашњих послова, обезбедити да се Извод из матичне књиге рођених прибавља електронским путем.

Сагласно наведеном, родитељи више неће бити у обавези да школи, приликом уписа ученика, достављају поменути документ у папирној форми, већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име наведени документ прибави електронским путем.

И поред наведеног, родитељи, односно други законски заступници ученика, наведени документ могу и даље по свом избору да достављају школи у папирној форми.