Студијска посета основној школи „Алекса Дејовић“ у Севојну

Published: Monday, 14 January 2019

У оквиру пројекта „Музика је лек за душу“ који је финансиран средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја из пројекта МАДАД 2, предвиђена је студијска посета основној школи „Алекса Дејовић“ у Севојну. Шест наставника, психолошко-педагошка служба, помоћник директора и директорка школе посетили су 10. и 11. јануара основну школу „Алекса Дејовић“ у Севојну. Упознали су се

радом школе, њиховом педагошком документацијом, материјалима коришћеним на часовима, припремама наставника, начином реализовања наставе са ученицима којима је неопходна подршка у учењу. Посетили су часове српског језика у млађим и старијим разредима, математике, хемије. У свим посећеним одељењима био је бар један ученик који наставу прати по индивидуализованом, прилагођеном или измењеном програму. Након посете часова вршена је детаљна анализа часова,  размењивала су се искустава и примери добре праксе.

Студијска посета је била веома успешна, наставници су обогатили своја искуства која ће даље путем презентација и угледних часова преносити другим наставницима и користити на својим часовима.