Обавештење за родитеље

Published: Wednesday, 21 July 2010

 

 

 

ОШ „8.септембар“ Пирот
ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 2022/2023.ГОД.

УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ,ОДНОСНО ДРУГЕ

ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ

Пробни завршни испит полажу сви ученици осмог
разреда.
Пробни завршни испит организује се на начин који
осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у
складу са препорукама надлежних органа и институција,
у школском простору.

- Пробни завршни испит из математике почиње у петак
24.03.2023.год. у 12 часова. Израда теста траје 120 минута.
- Пробни завршни испит из српског/матерњег језика почиње у
суботу 25.03.2023.год. у 9 часова. Израда теста траје 120
минута.
-Пробни завршни испит / изабрани предмет/ тест из једног од
обавезних предмета из природних и друштвених наука, а по
опредељењу ученика почиње у суботу 25.03.2023.год. у 11:30
часова.Израда теста траје 120 минута.
-Ученици на пробни завршни испит долазе 30 минута пре
почетка теста.
*На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на
коме се полаже изабрани предмет ученици треба да понесу
хемијску и графитну оловку и гумицу.
*На испит из математике ученици треба да понесу хемијску и
графитну оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.
*Ученици се распоређују у простор за полагање, односно у
учионице према утврђеном Једниственом списку ученика
(редни број са списка одговара броју места за полагање –
означеном на клупи).

* Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном
оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом
хемијском оловком. Ово је важно, јер се одговори написани
графитном оловком, као ни преправљани одговори написани
хемијском оловком или хемијском оловком друге осим плаве
боје, неће признавати при бодовању. Употреба хемијске
оловке тзв. пиши-бриши није дозвољена (мастило ове оловке
је нестабилно при загревању, што приликом скенирања
тестова за прегледање може да доведе до нестајања записа).
*На пробном завршном испиту није дозвољено коришћење
мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити
других материјала који не спадају у прописан прибор за
испит. Ученици су дужни да на за то предвиђено место,
испред учионице, одложе своје торбе, искључене мобилне
телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице,
белешке, папире, храну и слично, осим воде/освежавајућег
напитка.
*На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу
ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити
удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру
на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника.
Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том
тесту.
*Ученици не смеју напуштати просторију у којој се полаже
испит првих 45 минута испита , као ни последњих 15 минута.
*Када ученици заврше израду теста, треба да позову
дежурног наставника подизањем руке и да после предаје
теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.
Молимо родитеље, односно друге законске заступнике да:
*Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре
почетка завршног испита.
*Провере да ли су ученици понели потребан
прибор за рад и ђачку књижицу.
Пирот, Директорка школе
20.03.2023.год. Олгица Најдановић,дипл.психолог

 


 

Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика

који уписују средњу школу

 

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.

Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

  1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
  2. подношење приговора на резултате завршног испита
  3. подношење електронске листе жеља
  4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.

Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.